PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW

PURE FLOW

....Běžná cena..Regular price.... 5.900 Kč

....

Zrození, první dotek vnějšího světa. Opustils mámino teplo a bezpečí a najednou jsi tu. Zvykáš si, opatrně vše osaháváš. Nové tváře, pocity, vjemy… jeden velký údiv! Spontánně a s lehkostí zkoumáš hranice a objevuješ nové možnosti. Všechno je tak jemné a křehké. Fascinovaně vzhlížíš ke světu kolem. Už už jej toužíš vidět více z výšky, ale všechno má svůj čas a je třeba počkat, až bude chtít tvé tělo zase o kousek povyrůst. První krůčky, první pády a první šrámy…vstát, otřepat se a honem rychle dál, vstříc dalším dobrodružstvím! Uvědomuješ si vlastní nahotu, ale neřešíš, co máš na sobě. Hlavně, že se v tom dá běhat a lézt všude, kde se ti zlíbí. Jako nepopsaný list papíru vrstvíš vjemy a zkušenosti a postupně si vytváříš své první vztahy, hodnoty, touhy. Sem tam ještě spočinout v bezpečí domova nebo v náruči mámy či táty. Díky těmto jistotám můžeš životem plout tak lehce a bezstarostně a znovu a znovu vyrážet vstříc všemu, co na tebe ve světě čeká.

První fázi života představuje hravý top složený ze tří částí, utkaný z lehounkého průsvitného plátna ve světlém přírodním odstínu se zemitým nádechem. Je možné nosit všechny části dohromady, ale i každou zvlášť. Top nebo krátké šaty tvoří dvě vrstvy, jedna s klasickým průramkem a jedna s předimenzovaným. V těle je top bez švů, přerušení, stejně jako nový život. Jen v zádech je naznačena páteř rozvíjejícího se modelu. Lze přidat další vrstvu, jakýsi dlouhý a široký rukáv, který volně splývá a vytváří pomyslné spojení se zemí. Model přirozeně pluje kolem těla svého nositele. Pokud ale provlečeme vnitřkem rukávu dlouhou stuhu, můžeme dát modelu jinou formu či řád. S rukávy si lze hrát, kasat je, ohrnout až k ramenům. Anebo je zafixovat stuhou, která promění model přesně podle přání jeho nositele.

 

Materiál: 100 % bavlna

Na míru: Detaily objednávky dohodneme e-mailem po dokončení nákupu.

Doručení: Odesíláme obvykle během 7-14 dní. Pro urgentní objednávky nás, prosím, kontaktujte na soolista.design@gmail.com.

..

Birth, the first glimpse of the outside world. Leaving your mother's safety and warmth, suddenly becoming present. Getting used to the world. Careful touches, new faces, feelings, perceptions… one big surprise! You explore the boundaries and discover new possibilities, spontaneously, with ease. Everything is so delicate and fragile. You’re fascinated by the world around you. You wish to reach higher and see it from above, but everything has its time and you have to wait for your body to grow a little. First steps, first falls, first scars… get up, shake it off and hurry up ahead to the next adventure! You are aware of your own nudity, careless about what you have on.  The main thing is to run and climb wherever you like.  Like an unwritten sheet of paper, you layer your perceptions and experiences and gradually create your first relationships, values and desires. Within safety of home and your parents’ embrace, you can freely float through life and meet everything that lays ahead.

The first phase of life is a playful top consisting of three parts. The top is woven from a light translucent canvas in a light natural shade with an earthy touch. It is possible to wear all parts together, but also each separately. The top or short dress consists of two layers, one with a classic armhole the other with an oversized one. The body has a top without seams or interruptions, same as the new life. Only in the back, there is an indication of a spine of the developing model. You can add another layer, a kind of long and wide sleeve, which hangs down and creates an imaginary connection with the ground. The model naturally floats around the body. But if we thread a long ribbon through the inside of the sleeve, we can give the model a different form or order. It is possible to play with the sleeves - tie them, roll them up to the shoulders or fasten them with a ribbon which makes the model a very variable piece of anyone’s closet.

 

Material: 100 % cotton

On measures: We will contact you for measure details once the order is proceeded.

Delivery: Ready to send in 7 to 14 days. For urgent orders please contact us via soolista.design@gmail.com.

....

PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
PURE FLOW
CZ
EN