MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW

MATURE FLOW

....Běžná cena..Regular price.... 8.400 Kč

....

Klid po bouři, pocit vlastní jistoty i první velké bilancování. Když se ohlédneš za dosavadním životem, vidíš, že už za tebou něco zůstalo. Současně se vynořují existenciální otázky, jestli všechna životní rozhodnutí byla ta správná. Nedbalá elegance, rozevlátost ale i uhlazený styl. Je jedno, co si vybereš, ve všem umíš chodit. Už dávno totiž neřešíš povrchní pohledy z venku. Víš, že jsi tu sám za sebe a jediný, komu se budeš zodpovídat, jsi ty. Hotová, zformovaná a vyzrálá bytost. Možná proto zvažuješ, že do svého života přivedeš nový element. Těšíš se na ten dosud nepoznaný zdroj radosti, za nějž budeš mít teď nějakou chvíli zodpovědnost. Abys mu porozuměl, musíš se naučit více pozorovat, naslouchat a vidět svět očima druhého. Jsi svým pánem, můžeš si dovolit zdravě riskovat, opouštět svou komfortní zónu. Z neúspěchu netřeba mít strach, překážky jsou výzvou. S rozšiřováním obzorů jsi ještě neskončil. Užíváš si ten pocit spokojenosti sama se sebou. Víš, jaké úsilí se za ním skrývá, a tak přemítáš nad dalším životním posunem.

 

Košile, šaty nebo kabátek. MATURE FLOW může být čímkoli, na co máš zrovna náladu. Černý hedvábný dupion s podmanivými odlesky. Z blízka vidíme typicky surovou strukturu s výstupky a nepravidelnostmi, přesto je celkový dojem ušlechtilý a vyzrálý. Dominantní pás lze nechat spuštěný, aby volně plul kolem boků, jako by chtěl znovu navázat spojení se zemí, nebo jej zklidnit sepnutím do strany či v zádech. Bohémská rozevlátost, extravagance, ucelený look – vše mu sedí.

 

Materiál: 100 % hedvábí

Na míru: Detaily objednávky dohodneme e-mailem po dokončení nákupu.

Doručení: Odesíláme obvykle během 7-14 dní. Pro urgentní objednávky nás, prosím, kontaktujte na soolista.design@gmail.com.

..

State of calm after the storm, the feeling of self-confidence and the first big evaluation. When you look back at your life, you realise that something is left behind you. And you wonder whether the decisions you’ve made were the right ones. Smart-casual, sleek and elegant, or a fairy like style? No matter what you choose, you make everything work. You no longer care about mere looks. You know that the only person you’ll have to answer to is yourself. The formed and finished mature human being. Maybe that’s why you feel that it is time to bring a new element to your life. You look forward to this yet unknown source of joy for which you’ll be responsible for a while. To understand it, you’ll have to learn how to observe, listen and see the world through the eyes of another. You are your own master. You can take  a healthy risk and step out of your comfort zone. You don’t fear failure, the obstacles are a challenge. You are still broadening your horizons. You enjoy the feeling of satisfaction with yourself. You know you’ve put a lot of effort into it. Now it is time to think about what to do next with your life.

Shirt, dress or jacket. MATURE FLOW can be anything you're in the mood for. Black silk fabric with captivating reflections. At a close look, we see a typically raw structure with bumps and irregularities, yet the overall impression is noble and elegant. The dominant belt can be left to float freely around the hips, or we can refine the model with the belt fastened to the side or back. Bohemian flair, extravagance, or sleek elegance - everything looks great!


Material: 100 % silk

On measures: We will contact you for measure details once the order is proceeded.

Delivery: Ready to send in 7 to 14 days. For urgent orders please contact us via soolista.design@gmail.com.

....

MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW
MATURE FLOW
CZ
EN