....Together


"Tvoje blízkost mi dává jistotu, naplňuje mě klidem a já vím, že nejsme ve vesmíru sami. A ty víš, jak se cítím, co potřebuji, jestli mi je zima, stejně tak já vnímám tvoje pocity a reakce. Všechny tyhle informace a metadata naší společné pohádky postupně vstřebávám a díky nim se pomalu začínám orientovat v tom velkém světě kolem. Bereš mě jako parťáka, umožňuješ mi vidět svět z tvého úhlu pohledu. Na každém kroku našeho společného příběhu jsem aktivní součástí tvého pohybu, situace, interakce. Procestujeme všechny světy a nikde se neztratíme, protože máme jeden druhého.

Jsme spolu. Together."

..

"Your closeness gives me confidence, fills me with peace, and I know I am not alone in the universe. You know how I feel and what I need, you know if I'm cold; and at the same time, I feel you and understand your reactions. All this information and metadata of our common fairy tale I gradually absorb and thanks to it I slowly begin to orient myself in the big world around me. You take me as a partner and allow me to see the world from your point of view. I am an active part of your movement, interaction and situations at every step of our common story. We can travel the world and we won't get lost anywhere because we have each other.

We are Together. "

....

 

 ccc

CZ
EN