....

Pět etap lidského bytí, jeden průlet životem. Od zrození, objevování a formování sebe sama přes bilancování až k nalézání vnitřního klidu a stability.

Každá životní etapa má svůj charakter, kouzlo a poselství. Jedna prorůstá v druhou, aniž by ji chtěla nahradit. Čistota zrození a nevinné dětství. Zkoumá, hraje si a objevuje. Všechna dobrodružství má před sebou. Záhy nečekaně vstupuje do turbulencí dospívání, které je zcela pohltí. První velké plány a rozhodnutí, někdy s horkou hlavou. Rozdováděné výpady zklidní až vyrovnanost a lesk přicházející dospělosti. Je čas bilancovat a upevnit vlastní stabilitu, zvažovat, zda přijmout novou zodpovědnost. Teprve období zralosti harmonizuje předešlé vrstvy a zkušenosti. Zároveň je ale nechává volně dýchat a sem tam i problesknout ven. Elegantní a důstojné stáří může těžit z vnitřního klidu, moudrosti a nadhledu a bezstarostně i s rozvahou si užívat každý den.

Nové vjemy, emoce, zážitky či přátelství vyvěrají v každé etapě. A s každou další člověk zraje. Všechny ty zkušenosti se vrství, doplňují a překrývají, až nakonec vytvoří jeden ucelený komplet.

Silný příběh.

Outfit života.

The FLOW.

..

Five stages of human existence, one passage through life. From birth, discovery, ego-formation and balancing to finding the inner peace and stability.

Each stage of life has its own character, charm and message. One stage grows into the other without wanting to replace it. Purity of birth and innocent childhood. The time of research, playfulness, discovery when all the adventures lay ahead. Followed by the unexpected turbulence of adolescence consuming the whole human being. First big plans and decisions, often hasty and naïve. The turmoil is calmed by the stability of emerging adulthood. Time to consolidate own stability, carefully consider all options, take on responsibilities. The age of maturity harmonizes all previous layers and experiences, while letting them freely transpire from time to time.  Finally, the elegant and dignified old age benefits from the inner peace, wisdom and foresight to enjoy every day sensibly yet carefree.

New perceptions, emotions, experiences or friendships spring up at every stage of life. And the person grows and matures with each of them. All the experiences layer up, complement each other and overlap until they finally create one complete set. 

The powerful story.

The outfit of life.

The FLOW.

....


CZ
EN