Hluk, světlo, neznámé prostředí a spousta cizích lidí. Najednou je toho na tebe moc. Hledáš nějaký pevný bod, jistotu, náznak řádu, který ti přináší klid. Tvoje máma nechápe, co potřebuješ, nebo ti prostě teď hned nedokáže pomoci. A tak si leháš na zem, křičíš, kopeš kolem sebe nebo se schoulíš do ústraní. Už nevíš, jak jinak dát najevo tu tíseň, jak z toho ven. Nezabýváš se tím, co si myslí lidi v tramvaji, obchodě, nebo kde se zrovna nacházíš a asi tě ani nenapadlo, že je možné něco takového brát v potaz. Vidíš, že tvoji rodiče jsou trochu nesví, snad z vyčítavých pohledů či poznámek o nevychovaných dětech. Ale ty víš, budou s pochopením u tebe tak dlouho, dokud se zase nedostaví pocit klidu.  

Kolekce SPEKTRUM je projekt, který vznikl ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus (NAUTIS). Středobodem kolekce je tzv. „Komunikační tričko“, funkční pomůcka napomáhající rozvinutí komunikace mezi dítětem, které má poruchu autistického spektra a rodičem nebo blízkým. Komunikační tričko vzniklo jako alternativa ke komunikačním kartičkám, které jsou běžně pro náhradní komunikaci využívány. Komunikační tričko je doprovozeno módní kolekcí v ostře modré, barvě sebevyjádření, s autorskou textilií „Krajina duše a vesmír prožitků“. Ta vynáší do popředí téma jinakosti a diverzity lidské senzitivity, projevu a komunikace. Škála našich prožitků a reakcí je nesmírně široká. Ne už tak široká je ale míra, se kterou jsme schopni přijmout chování svého okolí. Autorkou ilustrací je Maria Makeeva.


CZ
EN