WILD FLOW
WILD FLOW
WILD FLOW
WILD FLOW
WILD FLOW
WILD FLOW

WILD FLOW

....Běžná cena..Regular price.... 6.800 Kč

....

Fíha, je to tu. Konec bezstarostných let. Ani ses nenadál a rovnou tě to celého pohltilo. Není snadné se v těch peřejích života hned zorientovat a naučit se v nich plavat. Ale ty víš, jak na to. Nebo si to alespoň myslíš. Mezi záblesky dospělosti ještě občas prosvitne tvoje dětská tvář. Někdy se to snažíš skrýt, jsi přece už samostatně uvažující bytost. Sem tam se ale na téhle vlně dětské spontaneity ještě rád svezeš. Děláš, že neřešíš, co máš na sobě, ale vlastně nad tím dost přemýšlíš. Aby ne – buduješ si vlastní identitu a oblečení musí být v souladu s ní. Sluší mi to? ptáš se sám sebe pokaždé, když máš jít mezi lidi. Nevypadám v tom trapně? Ale co, je to můj styl a hlavně, že se cítím dobře. Ale co je vlastně můj styl? Tahle epizoda někdy přináší víc otázek než odpovědí. Na jejich hledání máš před sebou celý život a s ním nespočetné množství možností. Můžeš se vydat jakoukoliv cestou, zamířit tam či tam. A tak podnikáš první krůčky k samostatnosti. Zodpovědnost přestává být pouhým slovem a nabývá jasnějších kontur. Je to jízda pro tebe i tvé okolí, ale to je v pořádku, na obzoru vidíš bránu dospělosti a směřuješ k ní vlastní cestou.

 

Unikátní overal má tolik poloh jako dospívání samo. Chvíli snad trochu připomíná montérky, jindy zas možná velkou večerní. Záleží na úhlu pohledu, ale také na tom, jak si s modelem vyhrajeme, jakou mu dáme tvář. Pas lze posunout a utáhnout podle výšky postavy. Pásky, které jsou k modelu netradičně ukotveny vpředu a vzadu, jde upnout divoce na stranu anebo model zklidnit tak, že se páskem celý obmotá. Velmi pohodlný a variabilní model z černého lněného plátna, s menší mačkavostí a špetkou přepychového lesku.

 

Materiál: 100 % len

Na míru: Detaily objednávky dohodneme e-mailem po dokončení nákupu.

Doručení: Odesíláme obvykle během 7-14 dní. Pro urgentní objednávky nás, prosím, kontaktujte na soolista.design@gmail.com.

..

Wow, it's here. The end of carefree years. Before you knew it, it all consumed you.  It is not easy to navigate and learn how to swim in these tides of life. But you know how to do it, or at least you think you do. The early adulthood with the occasional flashes of your child’s face. Sometimes you try to hide the child, you are the independent grown-up after all. But then, you still like to ride on the waves of childish spontaneity. You pretend you don’t care what you wear, but actually you think about it a lot. Rightly so! You’re building your identity and the clothes must be in line with it. Do I look good? You ask yourself every time you go out. Don’t I look embarrassing? Well, it’s my style and most importantly I feel good in it. But what exactly is my style? This stage often brings more questions than answers. You have the whole life ahead to try to find answers out of the countless possibilities. You can select the way and make the first steps towards your independence. Responsibility is no longer a mere word, it takes clearer shape. It is a ride not only for you but also those around you, but that is all ok. The gate of adulthood is on the horizon and you head there in your own unique way.

The unique jumpsuit has as many variations as the adolescence itself. It can resemble worker’s suit as well as a black-tie outfit. It depends on the angle of view but also on the way how this playful model is worn. The waist can be moved and tightened according to the height of the figure. The straps, which are untraditionally placed at the front and back, can be fastened wildly to the side or the model can be refined by wrapping them around.  Very comfortable and variable model made of black linen canvas, with a hint of luxurious shine.

 

Material: 100 % linen

On measures: We will contact you for measure details once the order is proceeded.

Delivery: Ready to send in 7 to 14 days. For urgent orders please contact us via soolista.design@gmail.com.

....

WILD FLOW
WILD FLOW
WILD FLOW
WILD FLOW
CZ
EN